Opvang na agressie

Als iemand te maken heeft gehad met agressie kan de impact groot zijn. Om schade te voorkomen is het van belang dat de persoon goed wordt opgevangen door bijvoorbeeld collega’s. Hoe vang je iemand op? En waar houdt collegiale opvang op en begint professionele hulpverlening? In de training worden deze en andere vragen beantwoord. Tevens inventariseren we de do’s en dont's van een opvanggesprek. Om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen oefenen we met acteurs als slachtoffer.

meer informatie...